Häzirki üýtgeýänleriň klassifikasiýasy we tanyşdyrylyşy

Häzirki transformator (CT) üýtgeýän toky ölçemek üçin ulanylýan transformatoryň bir görnüşidir.Ikinji derejedäki esasy tok bilen proporsional tok döredýär.Transformator has uly naprýa .eniýäni ýa-da tok bahasyny gurallary we Gorag rölesini ölçemek üçin ulanylýan, işlemek aňsat bolan kiçijik standart bahasyna sazlaýar.Transformator ölçeg ýa-da gorag zynjyryny esasy ulgamyň ýokary naprýa .eniýesinden izolirleýär.Häzirki transformator tarapyndan üpjün edilýän ikinji derejeli tok, başlangyçdan çykýan tok bilen takyk proporsionaldyr.

Arza meýdany görnüşi Salgylanmak üçin surat
Syzmakdan goramak Nol yzygiderlilik / galyndy tok transformatory  habarlar
AC hereketlendirijilerine, yşyklandyryş enjamlaryna, howa kompressorlaryna we ýyladyş, howa çalşygy we kondisioner enjamlaryna, elektrik energiýasyny dolandyrmak we binalar üçin awtomatiki dolandyryş ulgamlaryna häzirki gözegçilik Açyk zynjyr transformatory  habarlar
AC tok ölçegi we gurallary we metrleri goramak Terminallar / konsentratorlar / energiýa hasaplaýjylary üçin transformator  habarlar
AC hereketlendirijilerine, yşyklandyryş enjamlaryna, howa kompressorlaryna we ýyladyş, howa çalşygy we kondisioner enjamlaryna, elektrik energiýasyny dolandyrmak we binalar üçin awtomatiki dolandyryş ulgamlaryna häzirki gözegçilik Motor goramak üçin häzirki transformatorlar  habarlar
Highokary takyklyk we kiçi faza ýalňyş talaplary bilen elektrik ölçeýjisi we beýleki elektrik energiýasyny ölçemek  Elektrik hasaplaýjylary üçin häzirki transformatorlar  habarlar
Üýtgeýän ýygylyk tizligini dolandyrmak, servo motorDC motor, elektrik üpjünçiligi enjamy, wyklýuçatel üpjünçiligi, UPS elektrik üpjünçiligi, kebşirleýji maşyn Häzirki sensory  habarlar
Podstansiýadaky ýokary woltly elektrik enjamlarynyň onlaýn izolýasiýa gözegçilik enjamynda transformator gyrymsylygynyň, tok transformatorynyň, wolt transformatorynyň, birikdiriji kondensatoryň, ýyldyrym tutujysynyň we beýleki ýokary woltly enjamlaryň mA syzyş tokyny takyk geçirmek üçin ulanylýar. AC syzdyryjy tok transformatory  habarlar

Iş wagty: Iýun-08-2023

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)