Pes ýygylykly transformator

 • Gural transformatory

  Gural transformatory

  Önümiň daşky ýüzi açyk, arassa, mehaniki zeper ýetmezden, terminal tekiz we dogry, adynyň ýazgysy aýdyň we berkdir.

  Bu önüm gural önümlerine degişlidir. Beýleki müşderiler üçin köpçülikleýin önümçiligimiz bar, şeýle hem müşderiniň parametrlerine görä özleşdirmegi kabul edip bileris.

  Tehniki talaplar we elektrik öndürijiligi: GB19212.1-2008 elektrik transformatorlarynyň, elektrik üpjünçiliginiň, reaktorlaryň we şuňa meňzeş önümleriň howpsuzlygy - 1-nji bölüm: Umumy talaplar we synaglar, GB19212.7-2012 Transformatorlaryň, reaktorlaryň, elektrik üpjünçilik enjamlarynyň we şuňa meňzeşleriň howpsuzlygy 1100V we aşakda elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi bolan önümler - 7-nji bölüm: Howpsuzlygy izolýasiýa transformatorlary we howpsuzlyk izolýasiýa transformatorlary bilen elektrik üpjünçiligi enjamlary üçin ýörite talaplar we synaglar.

 • Pes ýygylykly Pin transformator

  Pes ýygylykly Pin transformator

  Haryt aýratynlyklary:
  ● Birinji derejeli doly izolýasiýa, ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

  Uly ýitgi, ýokary netijelilik we pes temperaturanyň ýokarlanmagy bilen ýokary hilli ýokary magnit geçirijilik kremniy polat list kabul edilýär

  ● Işleýiş ýygylygy: 50 / 60Hz

  Acu Wakuum emdirmek

  50 Dielektrik güýji 3750VAC

  Ulation izolýasiýa synpy B.

  EN EN61558-1, EN61000, GB19212-1, GB19212-7 bilen sazlaň

 • EI2812 (0.5W) -EI6644 (60W) Gurşun howpsuzlygy izolýasiýa transformatory

  EI2812 (0.5W) -EI6644 (60W) Gurşun howpsuzlygy izolýasiýa transformatory

  Aýratynlyklar

  ● CQC kepilnamasy NO : CQC15001127287 / CQC04001011734 (Fuse)

  ● CE şahadatnamasy NO : BSTXD190311209301EC / BSTXD190311209301SC

  Primary Başlangyç we ikinji derejeli arasynda doly izolýasiýa,

  Safety ýokary howpsuzlyk öndürijiligi

  ● qualityokary hilli ýokary magnit geçirijilik kremniý polat list

  Small ownuk ýitgiler, ýokary netijelilik we pes temperaturanyň ýokarlanmagy bilen kabul edildi

  Mis mishli ýokary temperatura we ýokary woltly çydamly UL gurşun

  ● Iş ýygylygy: 50 / 60Hz

  Acu Wakuum emdirmek

  Primary Başlangyç we ikinji derejeli dielektrik güýji 3750VAC

  Ulation izolýasiýa synpy B.

  EN EN61558-1 , EN61000, GB19212-1 , GB19212-7

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)