Häzirki transformator

 • Gural transformatory

  Gural transformatory

  Önümiň daşky ýüzi açyk, arassa, mehaniki zeper ýetmezden, terminal tekiz we dogry, adynyň ýazgysy aýdyň we berkdir.

  Bu önüm gural önümlerine degişlidir. Beýleki müşderiler üçin köpçülikleýin önümçiligimiz bar, şeýle hem müşderiniň parametrlerine görä özleşdirmegi kabul edip bileris.

  Tehniki talaplar we elektrik öndürijiligi: GB19212.1-2008 elektrik transformatorlarynyň, elektrik üpjünçiliginiň, reaktorlaryň we şuňa meňzeş önümleriň howpsuzlygy - 1-nji bölüm: Umumy talaplar we synaglar, GB19212.7-2012 Transformatorlaryň, reaktorlaryň, elektrik üpjünçilik enjamlarynyň we şuňa meňzeşleriň howpsuzlygy 1100V we aşakda elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi bolan önümler - 7-nji bölüm: Howpsuzlygy izolýasiýa transformatorlary we howpsuzlyk izolýasiýa transformatorlary bilen elektrik üpjünçiligi enjamlary üçin ýörite talaplar we synaglar.

 • Elektrik energiýasy hasaplaýjy üçin ýörite tok transformatory

  Elektrik energiýasy hasaplaýjy üçin ýörite tok transformatory

  Highokary takyklyk we kiçi faza ýalňyş talaplary bolan elektrik energiýasyny ölçeýji enjam hökmünde ulanylýar. Transformatoryň esasy deşiginden AC tok girişi, ikinji tarapda milliampere derejesindäki tok signalyny döredýär, ony yzky zerur naprýa signaleniýe signalyna öwürýär ahyrky nusga garşylygy we mikro gaýtadan işlemegiň esasynda ony elektron zynjyryna takyk geçirýär.

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)