Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.

Biz hakda

Transformatorlaryň dünýä markasyny döretmek we global transformatorlary özleşdirmek merkezine öwrülmek

“Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” dürli takyk elektron transformatorlary öndürmäge gönükdirilen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.2001-nji ýylyň mart aýynda döredilen bu kompaniýanyň köp ýyllyk professional transformator önümçilik tejribesi bar.Kompaniýa merkezi Şandong welaýatynyň Dezhou şäheriniň Tianqu New etrabynda ýerleşýär.

Öňküsi hökmünde Gonkong Dongming kompaniýasy tarapyndan goýlan Dongming Transformer Zawodyna bil baglaýarys we köp sanly özgertmelerden soň tebigy paýdarlar tarapyndan maýa goýlan häzirki zaman hususy kärhana bolduk.Korporatiw dolandyryş gurluşy düşnükli, dolandyryş gurluşy ylmy we işgärler doly enjamlaşdyrylan.Kompaniýa, gözleg we ösüş, önümçilik we satuwy birleşdirip, önüm gözlegleri we ösüşi bilen ýolbaşçylyk edilýär.Kompaniýanyň 21 patenti we 2 programma üpjünçiligi bar.

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)