Europeanewropaly müşderiler üçin zawod iberiş ssenarisi

“Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” 30 ýyllyk taryhy bar.Ösen enjamlar we ökde işgärler bilen kompaniýa dürli pes woltly transformator önümlerini öndürip biler.EPCB tagtalarynda ulanylýan ýörite pes ýygylykly küýze önümleri. Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.-iň öz bellige alnan markasy bar we içerde we daşary ýurtlarda müşderiler bilen hemişe gowy hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.Mundan başga-da, “Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” -iň önümleri CE, UL şahadatnamasyna, REACH we ROHS şahadatnamasyna laýyk gelýär.Kompaniýanyň ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bar we biz VDE kepilnamasy üçin ýüz tutýarys.Synaglar üçin VDE barlaghanasyna nusgalar iberildi.“Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd.” içerki we daşary ýurtly müşderilere OEM hyzmatlaryny berip biler.Biziň kompaniýamyz Europeewropada we ABŞ-da köp müşderi bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.Suratda kompaniýamyzyň Europeanewropaly müşderiler üçin porta haryt iberýän zawod ýükleýän ýeri görkezilýär.Biziň kompaniýamyzda ýük götermekde logistika kompaniýalary bilen gowy hyzmatdaşlyk edip biljek hünärli forklift enjamlary we degişli kärleri bolan işgärler bar.Mundan başga-da, müşderileriň önümleriniň portdaky bellenen ammara wagtynda we gowy ýagdaýda eltilmegini üpjün edip biljek port amallary bilen tanyş hünärmen logistika we transport kompaniýalarymyz bar. Içerki we daşary ýurtly müşderileri gepleşik geçirmek we maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň


Iş wagty: Mart-29-2023

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)