Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilen “Akylly öý” sergisine 23 2023-5-16-18)

2023-nji ýylyň 16-njy maýynda Hytaýyň Şençzhenen şäherinde geçirilen “Akylly öý” sergisine “Dezhou Sinping Electronics Co. Ltd.” -iň içerki we daşary ýurt satuw menejerleri we tehniki inersenerleri gatnaşdy.

12-nji Hytaý (Şençzhenen) Halkara Akylly Öý Sergisi, gysgaldylan “C-SMART2023 ″”, akylly öý senagatynda uly ykdysady we söwda wakasy bolup, içerki we daşary ýurt pudaklaryndan köp sanly belli kärhanalary ýygnaýar. akylly öý, akylly howpsuzlyk, akylly jemgyýetler, akylly hammamlar, akylly gün şöhleleri, akylly myhmanhanalar, akylly yşyklandyryş, akylly binalar, akylly ofisler, akylly öý enjamlary, bulut platformalary, akylly kinoteatrlar, 5G + AIOT we ş.m. Ekranyň mazmuny ösüşi yzarlaýar pudagyň impulsy we pudagyň ösüş tendensiýalaryna ilkinji gezek düşünmek, pudagy düzgünleşdiriji bölümler bilen gepleşikler we Aziýa-Pacificuwaş umman bazaryny giňeltmek üçin möhüm platforma bolup durýar.

C-SMART2023 “akylly innowasiýa, durmuşy üýtgedýän” düşünjesinde jemlenendir.Akylly öý pudagyndaky önümçilik zynjyryny, akylly tehnologiýany we önümleri ajaýyp görkezmek bilen, kärhanalara sergi we alyş-çalyş mümkinçilikleri döredýär, sergä gatnaşyjylara sergi arkaly ýokary hilli alyjylary tapmaga we köp alyjylar üçin potensial üpjünçi bolmaga mümkinçilik berýär.Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd. tarapyndan dolandyrylýan transformator önümleri bu serginiň mowzugyna we mazmunyna gaty laýyk gelýär.Kompaniýamyzyň önümlerinde CQC, CE we UL şahadatnamalary bar we REACH we ROHS standartlaryna laýyk gelýär.Akylly öý pudagynda müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ýokary hilli goldaw önümlerini berip bileris.

Bu akylly öý senagaty sergisine gatnaşmak bilen, Dezhou Sinping Electronics Co., Ltd. döwri yzarlar, önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrar we hyzmatdaşlygy hasam çuňlaşdyrar.IMG_20230516_151704 (1)IMG_20230516_101009 (1)içerki we daşary ýurtly müşderiler.


Iş wagty: Maý-22-2023

Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)