Gural transformatory

Gysga düşündiriş:

Önümiň daşky ýüzi açyk, arassa, mehaniki zeper ýetmezden, terminal tekiz we dogry, adynyň ýazgysy aýdyň we berkdir.

Bu önüm gural önümlerine degişlidir. Beýleki müşderiler üçin köpçülikleýin önümçiligimiz bar, şeýle hem müşderiniň parametrlerine görä özleşdirmegi kabul edip bileris.

Tehniki talaplar we elektrik öndürijiligi: GB19212.1-2008 elektrik transformatorlarynyň, elektrik üpjünçiliginiň, reaktorlaryň we şuňa meňzeş önümleriň howpsuzlygy - 1-nji bölüm: Umumy talaplar we synaglar, GB19212.7-2012 Transformatorlaryň, reaktorlaryň, elektrik üpjünçilik enjamlarynyň we şuňa meňzeşleriň howpsuzlygy 1100V we aşakda elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi bolan önümler - 7-nji bölüm: Howpsuzlygy izolýasiýa transformatorlary we howpsuzlyk izolýasiýa transformatorlary bilen elektrik üpjünçiligi enjamlary üçin ýörite talaplar we synaglar.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

  • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)