Standart gaplanan transformator

Gysga düşündiriş:

Haryt aýratynlyklary:

Acu Wakuumy doldurmak, möhürlemek dizaýny, tozana we çyglylyga garşy.

● efficiencyokary netijelilik we pes temperaturanyň ýokarlanmagy

● Dielektrik güýji 4500VAC

B B synpy (130 ° C) izolýasiýa

● Işleýiş temperaturasy - 40 ° C-den 70 ° C.

EN EN61558-1, EN61000, GB19212-1, GB19212-7 bilen sazlaň

The Birmeňzeş göwrümi we güýji bolan önümleriň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende, önümiň durnuklylygy, daşky gurşawa gowy uýgunlaşmagy we uzak ömri bar.

Ke Kebşirlemek üçin PCB-de rozetka gönüden-göni salynýan görnüşli dizaýn, ulanmak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Programmanyň çäkleri

Lukmançylyk enjamlary, Senagat enjamlary, Senagat gözegçiligi, Synag enjamlary, Senagat kompýuterleri, Awiasiýa we telekommunikasiýa, Gurallar we metrler, Öý enjamlary, Dürli gözegçilik edijiler

Önümiň beýany

55

Aýratynlyklarymyz, tozana we suw geçirmeýänlere degişlilikde kiçi göwrüm, ýokary güýç dykyzlygy we encapsulýasiýanyň ýokary gorag derejesi.Epoksi rezin metal we metal däl materiallaryň ýüzüne gowy baglanyşyk güýjüne we dielektrik häsiýetine eýedir.

Bejerilen epoksi reziniň ownuk gysylmagy, gowy ölçegli durnuklylygy, ýokary gatylygy we oňat çeýeligi bar.Transformator ýelim bilen doldurylandan soň, önümiň täsirine garşylyk, izolýasiýa, fiksasiýa we ses azaltmak funksiýalary bar;Transformator synagdan geçirilenden we möhürlenenden soň, transformatoryň durnuklylygy gowy we beýleki üýtgeşmeler bolup geçmek aňsat däl we iş şertlerini üýtgetmek aňsat däl.

Aýratynlyklarymyz, tozana we suw geçirmeýänlere degişlilikde kiçi göwrüm, ýokary güýç dykyzlygy we encapsulýasiýanyň ýokary gorag derejesi.Epoksi rezin metal we metal däl materiallaryň ýüzüne gowy baglanyşyk güýjüne we dielektrik häsiýetine eýedir.

Bejerilen epoksi reziniň ownuk gysylmagy, gowy ölçegli durnuklylygy, ýokary gatylygy we oňat çeýeligi bar.Transformator ýelim bilen doldurylandan soň, önümiň täsirine garşylyk, izolýasiýa, fiksasiýa we ses azaltmak funksiýalary bar;Transformator synagdan geçirilenden we möhürlenenden soň, transformatoryň durnuklylygy gowy we beýleki üýtgeşmeler bolup geçmek aňsat däl we iş şertlerini üýtgetmek aňsat däl.

967526726

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Maglumat soramak Biz bilen habarlaşyň

  • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
  • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)